Derfor brøt Venstre forhandlingene med AP

De fleste har sikkert fått med seg at Venstre valgte å bryte samarbeidet med Ap og sosialistisk side i fylkespolitikken etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det har vært mange analyser på hva som er årsaken, og flere av dem har vært nært opp til sannheten. Vi ønsker med dette å formidle vår versjon av virkeligheten.

I forhandlingene ble det klart at Arbeiderpartiet med fylkesrådsleder i spissen hadde forsøkt lagt personkabaler på vegne av de samarbeidende partier før forhandlingene startet. Videre ble det krevd aksept for at fylkesrådsleder hadde siste ordet i å bestemme hvilke personer som skulle brukes fra de ulike partiene i posisjon.

Dette var en fremgangsmåte og uryddighet i forhandlingene som Venstre ikke kunne akseptere.

see no evil hear no evil speak no evil

Foto: microsoft

Den praksis som har vært ført, ved at fylkesrådsleder ber en fylkesråd gå i løpet av perioden — uten forutgående samtale med vedkommende fylkesråd – er også uakseptabelt for Venstre. Det hevdes at dette gjøres også av statsministeren. Det gjør det ikke mer legitimt. En slik makt lagt til en leder — medfører en ukultur og fare for manipulasjon.

Venstre ønsker åpenhet og mangfold i samfunnet. Vi søker respekt for enkeltindividet, dialog og maktspredning som bærende prinsipper for utvikling av samfunnet. Det skal også avspeile seg i det politiske landskapet.
I de samtaler vi har hatt med borgelig side opplever vi at partiene er likeverdige uansett størrelse. I et slikt samarbeid vil målet være en felles politisk plattform og samarbeidsform som alle partiene kan stille seg bak. I de politiske saker vi vet det er uenighet på, behandles partiene med respekt og vi kan tydeliggjøre våre synspunkter, uten at det oppfattes truende på de andre partiene.

Venstre vil i kommende periode arbeide for et nyskapende, miljøfokusert og kulturelt orientert nærings- og samfunnsliv i Nordland.

Bjørg H. Jenssen
Leder av forhandlingsutvalget
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**