Kritisk til flytting av skolegrensene ved Abildsø skole

Siste ordinære møte i sittende bydelsutvalg i Østensjø avholdes mandag 24. oktober 2011 og skal bl.a. behandle høring om endring av skolenes inntaksområder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Østensjø Venstre stiller seg kritiske til etatens forslag om endring av skolegrensene til bl.a. Abildsø skole hvor man som følge av en dominoeffekt fra Høyenhall skole foreslår at en del elever som tidligere har hatt tilhørighet til Abildsø skole nå skal ha sin tilhørighet til Rustad skole. Dette til tross for at etaten i sitt forslag til skolebehovsplanen som Østensjø BU behandlet i juni i år mener at forventet vekst i området Skullerud/Bogerud/Rustad skal flyttes mot bl.a. Abildsø og Manglerud.

Venstres BU-representant, Britt Inglingstad uttalte den gangen at det foreligger utbyggingsplaner flere steder i bydelen,
og spesielt i Skullerudområdet, som vil medføre ytterligere tilflytting av barn i skolepliktig alder til Rustad skolekrets. Hun mener derfor forslaget om å endre skolegrensene for Abildsø skole mot Rustad skole i syd må reverseres. I tillegg stiller Inglingstad spørsmål ved høringskanalene da det synes som om barnehagene er "utdefinert" som høringsinstanser, noe som gjør at foreldre til de skolestartere forslaget gjelder i liten grad har fått kjennskap til forslaget med mindre de har andre barn som allerede er innskrevet på en av de berørte skolene. Dette gjør også at de foresattes muligheter for å komme med innspill til høringen som ikke er koordinert gjennom "skolekanalen" er relativt begrenset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**