Ove Bråten

2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ove Bråten

Foto: JS

* Kommunestyret (gruppeleiar)
* Formannskapet
* Valnemda
* Administrasjonsutvalet
* Arbeidsmiljøutvalet
* Hallingtinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**