Thove Bringaker valgt inn i formannskapet

Under konstitueringen av det nye bystyret i holmestrand denne uke, ble det klart for fire år i formannskapet for Thove Bringaker. Venstre har inngått et valgteknisk samarbeid med H, FrP, KrF og SV. Valgene ga også plass til Egil Fagerland i kontrollutvalget og varaplass for Stig Andrew Galston i utvalg for helse, sosial og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre i Holmestrand fikk en framgang ved årets bystyrevalg sammenlignet med tallene i 2007.
Bystyregruppen til Venstre fikk denne sammensetningen:

Thove Bringaker

Thove Bringaker

1. Thove Bringaker (formannskap)

Vara:
1. Adam Jaber

Egil Fagerland

Egil Fagerland

2. Egil Fagerland (kontrollutvalg)

3. Einar Røyneberg

Stig Andrew Galston

Stig Andrew Galston

4. Stig Andrew Galston (vara hovedutvalg for helse, sosial og omsorg)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**