Venstres valg

Høyre er forundret over de valg Venstre har tatt i det siste, men Høyre må ikke glemme at også de hadde flere valgmuligheter etter valget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Henning Wold og Høyre uttrykker undring over de valg Venstre tok etter valget. Wold må ikke glemme at også Høyre hadde flere valgmuligheter etter dette valget.

Valgurne

Foto: Microsoft

I valgkampen sa Venstre at vi kunne samarbeide bredt i Tønsberg, men at vi hadde vansker med å inngå tette politiske avtaler med FrP. Det begrunnet vi ut fra de politiske valg som Tønsberg FrP har tatt de siste fire årene.

Tønsberg Venstre, som et sentrumsparti, gikk inn i valgkampen med mål om å få gjennomslag for sosialliberale politikk i Tønsberg. Videre -og etterutdanning av lærere (som Tønsberg ikke tilbyr i år), miljø, byutvikling og kultur er områder vi ønsker en dreining i politikken på.

Etter dette valget hadde Høyre mulighet til å danne et nytt flertall i Tønsberg. Høyre ville hatt flertall sammen med Venstre, KrF og Sp. Det hadde gitt et godt grunnlag for å styre byen, men Høyre valgte å fortsette et tett samarbeid med FrP, istedenfor å orientere seg mot sentrum, og det valget tar jeg til etterretning.

Venstre vil bygge allianser der Venstre kan få gjennomslag for sin politikk, og i denne perioden går Venstre sammen med Sp og SV i et valgteknisk samarbeid. Valgteknisk samarbeid er samarbeid om fordeling av plasser i utvalg, ikke en tett politisk avtale, selv om noen prøver å gi inntrykk av noe annet.

Venstre har i dag ikke et samarbeid med Arbeiderpartiet, så hvor den påståtte langsiktige alliansen til Arbeiderpartiet er, ser jeg ikke.

Hilmar Flatabø

Foto: Suzy Haugan

Jeg er sikker på er at Venstre sammen med sine samarbeidspartnere vil kunne påvirke politikken i riktig retning. Venstre vil være konstruktive i opposisjonen. Dersom Høyre ønsker satsing på skole, miljø og kultur vil Venstre ikke være et hinder for et bredt flertall..

Det er forskjell på lokal og nasjonal politikk. Flere steder i Norge har vi sett at FrP og Arbeiderpartiet har funnet sammen etter kommunevalget, og der målet har vært å sette Høyre på sidelinjen. Videre har vi eksempelet Odda der Høyre gikk sammen med Rødt for å kaste en Ap ordfører.

Venstre er et sentrumsparti, og vi kan derfor søke samarbeid der det er naturlig, og de vurderingene blir ulike fra kommune til kommune. Men målet til Venstre er klart. Gjennomslag for en sosialliberal politikk der folk settes før systemer.

Når det gjelder stortingsvalget går Venstre til valg på en ny borgerlig regjering. Skal borgerlig side lykkes ved neste valg trenger man et sterkt Venstre.

Hilmar Flatabø
Gruppeleder Tønsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**