Akershus Venstres valgkomite 2011-2012

Oversikt over hvem som sitter i valgkomiteen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Jorunn Nakken fra Ås leder valgkomiteen i Akershus.

Jorunn Nakken fra Ås leder valgkomiteen i Akershus.

Jorunn Nakken (leder)
Ola G. Strømme (medlem)
Erik Lundeby (medlem)
Runar Bålsrud (medlem)
Bente Knagenhjelm (medlem)
Ingvild Vevatne
Unge Venstre

Valgkomiteen ble valgt av Akershus Venstres årsmøte 2011 (12-13 februar på Ski). Ihht vedtektene skal det velges “Valgnemnd/valgkomité, bestående av 1 leder og minst 5 medlemmer”.

Valgkomiteen skal legge fram innstilling til valg av leder, nestledere og medlemmer (+vara) av fylkesstyret til Akershus Venstre, valg av VO-utvalg (Venstres Opplysningsforbund) og landsmøtedelegater med vararepresentanter.

Valgnemnd/valgkomité innstiller overfor Fylkesårsmøtet på valg iht. Akershus Venstres vedtekter § 6 pkt. 11. Fylkesstyret konstituerer valgnemnden/valgkomiteen, med mandat og forslag til frist for arbeidet. Fylkesstyret skal orienteres gjennom egen sending om valgnemnden/valgkomiteens vedtak om tidsplan. Valgnemnden/valgkomiteen offentliggjør sin innstilling senest 4 uker før Fylkesårsmøtet, og arbeidet anses fullført — med mindre verv som skal besettes ennå ikke har fått noen innstilling. I så fall arbeides det frem til innstillingen er komplett.

Mer om valgkomiteen i Akershus Venstres vedtekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**