Få gårdsnavnet som adressetillegg

Nes Venstre har laget en mal du kan benytte om du ønsker å søke om å få gårdsnavn som adressetillegg. Du kan laste ned malen her på våre nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Tenden tok opp gårdsnavnsaken med kulturministeren etter oppfordring fra Nes Venstre.

Tenden tok opp gårdsnavnsaken med kulturministeren etter oppfordring fra Nes Venstre.

Det har vært en del uklarheter omkring bruken av nyere gårdsnavn i offisielle adresser. Nes Venstre har jobbet med saken, både lokalt og mot våre stortingsrepresentanter.

Venstre vant frem
I sommer kom svaret fra kulturminister Solheim, som langt på vei slår fast det Venstre har hevdet hele tiden:

— Statens kartverk anbefaler at flere kilder enn den trykte matrikkelen benyttes når kommunen skal ta stilling til om navnet på et gårdsbruk språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, bl.a. matrikkelutkastet fra 1950, offentlige kart og dokumenter og muntlig tradisjon. I dette ligger det at et bruksnavn som ved opprettelsen av bruket som egen matrikkelenhet, var å anse som en nydanning, i dag likevel kan betraktes som et nedarvet stedsnavn.

Slik kan du søke
Venstre mener at kommunen med dette må godkjenne gårdsnavn, også av nyere bruk, i offisielle adresser. Dette er en viktig del i bevaringen av kulturhistorien i Nes.

Penn og papir

Nes Venstre har derfor laget en mal som du kan benytte dersom du ønsker å søke om å få gårdsnavn som offisielt adressetillegg.

Du kan laste ned malen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**