Venstre i råd og utvalg etter konstituering

Venstre har etter valget inngått valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for perioden 2011-2015.
Venstre har fast plass i Formannskapet, fast plass i Plan- og bygningsrådet, og har leder av Næringsutvalget.

Vi er godt fornøyd med at bystyregruppa har fått en kontakt innom alle hovedutvalg, dels med fast plass, og dels på varamannslista. Dette betyr mye for at vi lettere kan følge opp saker i god tid før de skal opp til endelig behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre sin bystyregruppe 2011-2015

1.Ragnhild Helseth, gruppeleder
2.Pål Farstad, medlem

3.Andreas Sandvik, varamedlem
4.Bjørn Eeg, varamedlem
5.Gunn Fagerlie Johannessen, varamedlem
6.Odd W. Williamsen, varamedlem
7.Torill Skram Lundberg, varamedlem

Valgt ved konstituering i Bystyret 18.10.11

Formannskapet:
Ragnhild Helseth, fast plass
Pål Farstad, 2.varamedlem (personlig vara)

Næringsutvalg:
Pål Farstad, leder

Hovedutvalg Plan og Bygning:
Ragnhild Helseth, fast plass
Andreas Sandvik, 2.varamedlem (personlig vara)

Hovedutvalg Miljø og teknisk:
Pål Farstad, 1.varamedlem

Hovedutvalg Barnehage, skole og kultur:
Torill Skram Lundberg, 7.varamedlem

Hovedutvalg Helse, omsorg og sosial:
Gunn Fagerlie Johannessen, 5.varamedlem

Kontrollutvalget:
Odd W. Williamsen, 2.varamedlem

Klagenemnd:
Ragnhild Helseth, 2.vara

Eldrerådet:
Ragnhild Helseth, fast plass

KS Fylkesmøte:
Ragnhild Helseth, 1.varamedlem (personlig vara for Maritta Ohrstrand)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**