Smakebiter fra styremøte 17.10.11

Mange viktige saker og mange arbeidslystne medlemmer i Frogner Venstre denne høsten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styremøtet i Frogner Venstre 171011 markerer en god start på arbeidet med viktige lokalpolitiske saker for høsten 2011. Det er viktig å finne de gode lokale sakene å markere Venstres ombudsholdning på – saker der Venstre kan gjøre en forskjell; grøntarealer versus utbygging; en liberal skjenkepolitikk; god kollektivtransport; styrking av skolen.

Frogner Venstre ønsker også å styrke organisasjonen og særlig å få tak i og engasjere de svært mange nye medlemmene i lokallaget! Alle medlemmer i Frogner Venstre skal føle seg velkommen og verdsatt – politisk engsjement handler om ønske og vilje til handling og forandring.

Det er et ønske fra medlemmene om å ha et “arbeids”preg på lokallagsmøtene – mens Venstre sentralt og på fylkesnivå har ansvar for de mer “event”pregede samlingene i Litteraturhuset. Kanskje er det en god ide at flere lokallagsmedlemmer drar på Litteraturhuset sammen? “Jeg har lagt merke til at temasamlingene på Litteraturhuset er veldig godt besøkt av andre lokallagsmedlemmer, men ikke så mange fra Frogner” kommenterer ny web-redaktør Marit Kamøy.

“God informasjon om viktige politiske prosesser i byen og bydelen blir en prioritert oppgave det kommende året”, sier bydelslagsleder Anne-Lise Bergenheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**