Ringnes tok opp togskandalen i spørretimen i fylkestinget

Ringnes har også bedt Borghild Tenden ta opp saken i stortinget: Ringnes sier at dette er alvorlig.” En ting er ressursmangel,- men dette er en statlig og sosialistisk bedriftskultur som er helt uforenlig med å utvikle et moderne og kundetilpasset togtilbud.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Oddmunds tegning

Foto: HA

Erik Ringnes (V) viste til oppslag i avisene med overfylte tog på Rørosbanen nylig. Han viste til at toget var fullt og mange passasjerer måtte stå i opp til tre timer. Men det var flere vogner som var avlåst av mangel på konduktører til å bemanne dette toget.

Oddmunds tegning

Foto: HA

– Jeg vil utfordre fylkesrådet: Er dere tilsvarende opprørt over dette? Jeg ber om at fylkesrådet tar opp saken med NSB og holder fylkestinget orientert. Det er jo uakseptabelt, sa Ringnes.
Svein Borkhus innrømmet at hadde fått med seg situasjonen og at dette ikke er ønskelig.
— Togsett som kjøres må ha betjening. Fylkesrådet følger gjerne opp dette med NSB, sa Borkhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**