Stian Lund blir nestleder i Miljø- og teknisk komité

Venstres Stian Lund blir medlem og ny nestleder i Miljø- og teknisk komité, mens Dag Jørgen Hveem, Solveig Vereide og Marianne Ommundsen blir h.h.v 1, 2 og 3 vararepresentant. Stian blir dermed det andre faste medlemmet for Venstre i den nye komitéstrukturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Stian Lund (V) blir ny nestleder i Miljø- og teknisk komité

Stian Lund (V) blir ny nestleder i Miljø- og teknisk komité
Foto: Runar Nes

Miljø- og teknisk komité får følgende medlemmer:
Eva Nilsen (leder), Stian Lund (nestleder), Harald A. Eriksen, Tine Bang og Erling Stiansen.

Stian Lund blir dermed den av Risør Venstres politikere som får tyngst representasjon i perioden 2011 – 2015, idet han i tillegg til medlem og nestlederfunksjonen i miljø- og teknisk komité også er medlem av Risør bystyre og medlem i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**