Stilling ledig – Fylkessekretær

Nord-Trøndelag Venstre skal engasjere fylkessekretær i 50 % stilling, med mulighet for økning i stillingsandel i løpet av engasjementsperioden. Engasjementet har tiltredelse 1. januar 2012, og varighet fram til 30.09.2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hovedoppgaver vil være:

* Løpende administrative rutiner.
* Oppfølging av Venstres organisasjon i fylket.
* Koordinering av politisk arbeid opp mot Venstres fylkestingsgruppe.

En del kvelds- og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet må påregnes. Søker må disponere bil, ha kjennskap til regnskapsføring og bruk av IT-verktøy. Stillingen har kontorsted på Steinkjer. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkesleder Andre N. Skjelstad på telefon 97 76 04 24 eller på epost [email protected].
Søknad sendes til Nord-Trøndelag Venstre, postboks 81, 7701 Steinkjer innen 11. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**