Tar opp papirløses situasjon på Stortinget

Venstre fremmet i dag forslag om en rekke tiltak for papirløse. — Vi har nå sett en rekke byer over hele landet med bredt flertall engasjerer seg for å bedre forholdene til papirløse. Venstre fremmer nå på nytt forslag på Stortinget med ønske om å få til det samme brede flertallet her, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Statistisk sentralbyrå peker på at det bor inntil 18.000 “papirløse” migranter i Norge. Til nå har Bergen, Trondheim og Stavanger tatt opp deres situasjon og forslag til å bedre forholdene deres lokalt.

Situasjonen forverret
Venstre mener situasjonen for de papirløse ble forverret fra 1. januar i år, da de ble fratatt retten til skattekort og arbeid. Mange av dem hadde inntil da vært i arbeid på ordinært vis og betalt skatt til fellesskapet.

– De fleste har nå mistet stillingene sine og blitt fratatt muligheten til å forsørge seg selv. Mange har nå forlatt det lovlige arbeidslivet, men jobber fortsatt innen transport, renhold og utfører andre viktige samfunnsoppgaver. Det vil si at vi fratar mennesker som ikke har andre valg enn å være i Norge muligheten til å bidra i samfunnet. Det henger ikke sammen, sier Skei Grande.

– Mennesker har mistet inntektsgrunnlaget sitt og må flytte fra boligene fordi de ikke makter å betjene lån eller betale leie. Gruppen er så å si uten rettigheter til nødvendig helsehjelp, sosialstønad og kommunal bolig. Dette kan ikke fortsette, sier Skei Grande.

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Det store flertallet av EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer knyttet til papirløse innvandreres situasjon. Utlendingsdirektoratet foreslo i 1993 at Norge burde sette en grense for hvor mange år mennesker i vårt land kan være ulovlige, men Norge har aldri gjennomført en regularisering.

Forslag fremmet av Venstre på Stortinget:
• Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå asylpolitikken med
utgangspunkt i de papirløses situasjon og gjennomføre nødvendige endringer for å sikre mennesker i Norge grunnleggende humanitære rettigheter, trygghet og forutsigbare liv.

• Stortinget ber regjeringen sørge for at papirløse innvandere mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer

• Stortinget ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse innvandrere kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato.

• Stortinget ber regjeringen gjennomføre en regularisering for papirløse innvandrere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**