Beklager at rektor går av

Haugesund Venstre beklager at situasjonen i skolen nå er blitt så alvorlig at en av byens rektorer velger å gå av. — Det er nettopp i vanskelige tider vi trenger erfarne og dyktige skoleledere, sier Tore Nilsen, gruppeleder for Venstre og medlem i Oppvekststyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Haugesund Venstre

Venstre har gjennom lang tid pekt på at skolen i Haugesund svekkes. Som eneste parti la Venstre i fjor fram et budsjettforslag der rådmannens kutt i skolen ble fjernet for 2011 og kraftig redusert for 2012 til 2014.

— Nå ser vi konsekvensene av at bystyret ikke tok signalene fra skolen på alvor, sier Tore Nilsen. — Rådmannens forslag til kutt innebærer en reduksjon av skolenes ramme på rundt 6%. Man skal være svært optimistisk om man tror at dette lar seg gjøre uten at det går ut over tilbudet til våre elever.

Grunnskolen er blant kommunenes kjerneoppgaver. Det er gjennom en konsekvent satsing på, og utvikling av, lærerne at vi får en skole som gir alle elever muligheter til å utvikle seg til selvstendige og trygge individer. For Venstre er dette den viktigste, framtidsrettede oppgaven Haugesund står overfor.

— Flertallet gjemmer seg bak en meget tvilsom bruk av KOSTRA-tall, legger Tore Nilsen til. — I disse tallene ligger nemlig også de svært høye kostnadene kommunen har til spesialundervisning og til SFO. På alle andre områder kommer Haugesund svært dårlig ut.

Tore Nilsen hevder at flertallet er i ferd med å skjære over den greina de sitter på, om de går inn for rådmannens budsjettforslag. Da forsvinner muligheten til tidlig innsats og bedre tilrettelagt undervisning. Resultatet av dette vil være at stadig flere elever trenger, og vil få, vedtak om rett til spesialundervisning. Det er verken elevene eller kommunen tjent med.

— Nedbyggingen av tilbudet i skolen har pågått over lengre tid, og er et resultat av en villet politikk. Flertallet i bystyret har konsekvent latt være å lytte til signalene fra både rektorer, lærere og foreldre. I stedet har man gått inn for en politikk som gjør at vi nå mister nettopp den erfaring og kompetanse vi trenger i en svært vanskelig økonomisk situasjon, sier Tore Nilsen til slutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**