Bodø er for sneversynt

Salten opplever igjen en stor omstillings utfordring for tungindustrimiljøene når REC nå legger ned store deler av sin produksjon i Meløy. Men Bodø oppfører seg som de ikke er en del av Salten, eller at Salten er kun Bodø. Bodø kommune fortsetter sin plan om å tilrettelegge for tungindustri i Bodø sentrum som om ingenting var skjedd og går med dette Meløy og Sørfold i næringen og vil konkurrere om nyetableringer i regionen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lille Hjartøy - areal satt av til steinbrudd og tungindustri

Lille Hjartøy – areal satt av til steinbrudd og tungindustri

I varsling om oppstart av områderegulering av Ytre havn – Lille Hjartøy står det å lese at hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for utbygging av et industriområde for tyngre industri, maritim virksomhet og fjellanlegg for olje-/ gasstanker på Lille Hjartøy. Industriområdet skal inneholde dypvannskai i Samuelsvika og dokk/ dypvannskai ved Nordøstpynten.

Det var en annen posisjon enn dagens som styrte vår kommune da disse planene om å konkurrere mot Meløy og Sørfold om tungindustri etableringer ble vedtatt. Politikerne fant god støtte for sine visjoner i fylkeskommunens petroleums strategi. Dessverre var det bare den ene lille opposisjonsrøsten til Venstre som var mot da kommunedelplanen ble vedtatt. Senere har flere våknet, både politiske partier og interesse- og friluftsorganisasjoner. Nå innser flere både den naturmessige tragedien, og nå den alvorlig usolidariske konsekvens Bodø kommunes tungindustri etablering vil innebære.

Venstres store håp at den nye situasjonen i vår region kan få flere til å våkne og ta til motmæle mot Bodø kommunes tungindustriplaner på Lille Hjartøy. Vi vil forsøke å få den nye posisjonen i Bodø til å endre planene. Vår region er ikke tjent med at Bodø skal konkurrere om nyetableringer for industrien. Bodøs politikere må være raus og innse at det er liv laget utenfor Bodø sentrum. Venstre vil ta hele regionen i bruk.

Venstre vet at industrietableringer i Meløy og Sørfold er gunstig for Bodøs næringsliv, og vi ønsker ikke å ødelegge naturperler for å gå våre gode naboer i næringen, og nærmest sparke hæl på dem i en tøff tid. Både vår natur og næringsliv tjener mer på at nyetableringene kommer i Glomfjord enn i Bodø sentrum, en såkalt vinn-vinn situasjon.

barn og natur

Foto: i.u.

Lille Hjartøy kan vi gjerne ta i bruk, men da som Bodø kommunes nye bolig og friluftsområde, lettere tilgjengelig og til glede for flere, slik Høyre og Venstre engang på syttitallet hadde felles visjoner om. Framtidens arbeidskraft er hjernekraften, og da må vi legge forholdene til rette for å berike sinnet. Det gjør vi ikke ved å bruke våre vakreste naturperler til tungindustri, i alle fall ikke når våre naboer har enorme områder ledige og tradisjon for å håndtere denne typen virksomheter.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**