-Vær tro mot idealene deres

Stavangers nyvalgte bystyre fikk sin første inspirasjon fra Grimstadordfører Hans Antonsen (V) under folkevalgtopplærling på Hall Toll fredag. Antonsen ba bystyremedlemmene være tro mot idealene sine. – Bruk litt tid på å kjenne etter hva dere virkelig vil utrette, sa Antonsen, og vær tro mot de idealene. Han framhevet at hver eneste representant har noe å bidra med. – Dere har kompetanse til den jobben dere skal gjøre, den har velgerne gitt dere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hans Antonsen

Foto: –

Stort sett hele bystyret og svært mange vararepresentanter hadde møtt fram til opplæringsdagen. Stavangers nye ordfører Christine Sagen Helgø påpekte at det var mange nye representanter og positivt mange vararepresentanter som brukte anledningen til å bli bedre kjent, før hun ga ordet videre til Antonsen.
-Det er alltid flott å komme til Stavanger. Dere er som Grimstad en nytenkende by, våre byer er begge er blant landets små universitetsbyer og begge byene viser gjennom handling vilje til å få til gode endringer, sa Antonsen. Han tillot seg også å mimre litt over sin tilhørlighet til Venstre i Stavanger. -Jeg var her ganske mye på slutten av 1980-tallet. Venstre var i denne byen et parti selv i det som var tunge perioder for Venstre nasjonalt og jeg traff dengang de toneangivende folkene som har gjort Venstre i Stavanger og Rogaland til politisk slagkraft i dag.
-Jeg husker jeg gikk gjennom en smau i Stavanger etter 1989-valget der jeg fant en grafitti hvor det sto — Gi f… Stem Venstre. Jeg har til dags dato ikke fått svar på hvem som hadde sprayet det budskapet, fortalte Antonsen til latter fra salen da han mer enn antydet at det kunne være en svært ung Helge Solum Larsen som sto bak.

Antonsen påpekte at alle bystyrerepresentanter har kompetanse. -Den er gitt dere av velgerne, men dere må huske at dere har oppgaver som folkevalgte ledere. -Det er ikke mye vits i å føre krig mot egen administrasjon, sa Antonsen. -Administrasjonen vil utføre det dere som ansvarlige besluttere ønsker, men da må dere gi klare styringssignaler.
Antonsen framhevet også viktigheten av å ta arbeidsgiverrollen på alvor. – Hvor mange ansatte har du rådmann, spurte han. – Rundt ni tusen, svarte rådmann Inger Østensjø fra salen. – Dette er ni tusen mennesker dere som bystyre har ansvaret for, sa Antonsen til salen.

-Det er viktig å være leder her å nå, det er viktig å være ombud, det er viktig å være arbeidsgiver. Alt dette er våre oppgaver som folkevalgte. Men vi må aldri glemme at vi skal brenne for noe. Vi skal ønske å forandre, skape noe bedre. Det jeg brenner for er klimasaken, jeg mener vi har mer enn nok kunnskap til å vite at vi må gjøre noe, fortalte Antonsen.
-Jeg tror man som folkevalgt skal ha perspektiver som er så lange at man av og til risikerer å bli sosialt upopulær. Det er en pris det er verdt å betale, for å ville noe, slo Antonsen fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**