Venstres representanter

Etter valget har valgnemda foreslått kandidater til diverse styrer, råd og utvalg i kommunen. Her følger en komplett oversikt over hvilke verv Venstre-representanter innehar i øyeblikket, etter at de ble vedtatt i sist kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

klubbe

Foto: ill

Kommunestyret
Paal Christian Bjønnes (fast medlem)
Geir Liang (fast medlem)
Bjørn Lervold (1.vara)
Marita Hoel Fossen (2.vara)
Lasse volden (3.vara)
Ståle Bøe (4.vara)
Astrid Storsve (5.vara)

Formannskapet
Paal Christian Bjønnes (fast medlem)
Geir Liang (2.vara på fellesliste SP/V)

Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid
Ståle Bøe (fast medlem)
Lasse Volden (4.vara på fellesliste SP/H/V/FrP)
Paal Christian Bjønnes (8.vara på fellesliste SP/H/V/FrP)

Utvalg for helse og omsorg
Geir Liang, nestleder (fast medlem)
Marita H. Fossen (2.vara på fellesliste V/H)

Partssammensatt utvalg
Paal Christian Bjønnes (1.vara på fellesliste SP/H/V/FrP)

Kontrollutvalget
Bjørn Lervold (fast medlem)

Klæbu næringsforum AS
Geir Liang (personlig vara for Høyre sin repr)

Takstutvalg for eiendomsskatt
Harald Storsve (fast medlem)

Overtakstnemnd for eiendomsskatt
Ståle Bøe (1.vara)

Heimevernsnemnd
Einar Skei (fast medlem)

Representant til generalforsamling i Klæbu industrier AS
Ann Kristin Kvellheim (2.vara)

Overformynderi
Einar Skei (3.vara)

Valgstyret
Paal Christian Bjønnes (som medlem av Formannskapet)

Kommunestyrets vedtak i saken kan leses i sakspapirene.
Se saken behandlet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**