Bred Venstrerepresentasjon i kommuner og fylke

Da har samtlige kommuner og fylkeskommune hatt konstiturende møter og en lang rekke plasser i hovedutvalg og komiteer er fordelt. For Venstre har dette resultert i at nærmere 40 folkevalgte har fått ulike sentrale verv rundt i kommune-Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vestfolds kommunevåpen

Vestfolds kommunevåpen
Foto: Wikipedia

Med forbehold om at det ikke har skjedd endringer og/eller at ikke alle valg er korrekt gjengitt, skulle dette være en komplett oversikt over folkevalgte i kommune-/bystyrer samt hovedutvalg/komiteer for perioden 2011 til 2015.

Vennligst meld tilbake eventuelle endringer til Kåre Pettersen på [email protected].

Vestfold Fylkesting
– Kåre Pettersen (Stokke), medlem av fylkestinget, fylkesutvalget og leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø.
– Aina Dahl (Tønsberg), medlem av fylkestinget og fylkesutvalget.
– Karin Synnøve Frøyd (Larvik), nestleder av hovedutvalg for utdanning og vararepresentant til fylkestinget.

Andebu kommune
– Helene Eriksen, medlem av kommunestyret
– Gunnar Gallis, medlem av kommunestyret

Holmestrand kommune
– Thove Bringaker, medlem av bystyret og formannskapet
– Egil Fagerland, medlem av kontrollutvalget og vara til bystyret

Horten kommune
– Eddy Robertsen, medlem av kommunestyret, formannskapet samt leder for Hovedutvalg for kultur oppvekst og familie (herunder skole).
– Torild Brække, medlen av kommunestyreret, formannskapet samt leder for Hovedutvalg for Helse og omsorg
– Pernille Bruun-Lie, medlem av kommunestyret, formannskapet, medlem i Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring samt medlem i Administrasjonsutvalget.
– Atle M. Arntsen, medlem i Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring og vara til kommunestyret.
– Svein Erik Figved, nestleder i Hovedutvalg for Klima, miljø og kommunalteknikk og vara til kommunestyret.
– Thomas Bruun, medlem i Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg og vara til kommunestyret.
– Per Bruun-Lie, medlem i Havnestyret og vara til kommunestyret.

Lardal kommune
– Magdalena F. Lindtvedt, medlem av kommunestyret.

Larvik kommune
– Hallstein Bast, varaordfører og medlem av kommunestyret, formannskapet, medlem i oppvekstkomiteen.
– Jan Villum, medlem av kommunestyret, formannskapet, Omsorgskomiteen samt leder av kommuneplanutvalget.
– Tone M. Anderssen, medlem av kommunestyret og leder av Idrett —og kulturkomiteen.

Nøtterøy kommune
– Arne Magnus Berge, medlem av kommunestyret og formannskapet samt medlem av Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
– Joachim Bræk Poppe-Holmdahl , medlem av kommunestyret samt Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Re kommune
– Ulf Lund Halvorsen, medlem av kommunestyret samt første vara til formannskapet
– Pål Arild Simonsen, medlem av hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd samt vara til kommunestyret
– Gerd-Eva Holtung, medlem av hovedutvalget for drift, eiendom og næring samt vara til kommunestyret
– Ida Pernille Bugge, medlem av kontrollutvalget samt vara til kommunestyret

Sande kommune
– Per Martin Berg, medlem av kommunestyret og første vara til formannskapet
– Martin Gran, medlem av kommunestyret
– Ole Christian Fredriksen, medlem i hovedutvalget for kultur og oppvekst samt vara til kommunestyret
– Anne Helene Burdahl, medlem i hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk samt vara til kommunestyret
– Tone Bahus Rødningen, medlem i kontrollutvalget

Sandefjord kommune
– Karin Virik, medlem av bystyret
– Wenche Girlando, medlem av bystyret

Stokke kommune
– Kåre Pettersen, medlem av kommunestyret og formannskapet

Svelvik kommune
– Trond Kjeldås, medlem av kommunestyret samt formannskapet
– Christin Grilstad Prøis, medlem av kommunestyret samt formannskapet
– Sonja Eidesmo, medlem av hovedutvalget for omsorg og oppvekst samt vara til kommunestyret
– Thor Hallgrimsen, medlem av hovedutvalget for service og utvikling samt vara til kommunestyret

Tjøme kommune
– Paal Tandberg, medlem av kommunestyret og hovedutvalg for levekår

Tønsberg kommune

– Aina Dahl, medlem av bystyret samt utvalg for bygg- og arealsaker
– Suzy Christina S. Haugan, medlem av bystyret og utvalg for kultur og frivillighet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**