Fotballstadion og byutvikling på Vågekaia og Devoldholmen

Det ble ikke noe av kulturhuset på Vågekaia, slik blant andre Venstre foreslo da den saken var oppe. Og ikke har man kommet en millimeter med å finne frem til god bruk av dette området midt i byen etter at Bremsnesferga ble nedlagt. Den gang da Havneterminalbygget var oppe til behandling i Bystyret, var spørsmålet om en helhetlig utbyggingsplan av Devoldholmen og Vågekaia et sentralt spørsmål fra Venstre.
Med oppslaget i Tidens Krav 26.10.11 retter Venstre spørsmål om arbeidsgruppa for plassering av ny fotballstadion har sett på mulig plassering i området Vågekaia / Devoldholmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fotballstadion Venstre ksu. Faksimile tk 26.1.11

Foto: rh

Hvis Arbeidspartiet med sitt flertall foreslår og får vedtatt å sette av 20 millioner kroner av kommunens penger, så må spørsmål om plasseringer belyses ytterligere, mener Venstres bystyrerepresentanter Ragnhild Helseth og Pål Farstad. Vi må sikre at grunnlaget for plassering også tar i betraktning hva et slikt anlegg har av muligheter i en byutviklingssammenheng, i tillegg til å oppfylle de behov som gjelder fotballen.

En stadion vil generere aktivitet utover selve kampene. I tillegg til selve banen vil et slikt anlegg vel så mye bli en bygning med virksomheter knyttet til administrasjon, drift, og eventuelle leietakere.
Molde stadion er et anlegg vi kan høste erfaringer fra sett i en byutviklingssammenheng, der anlegget lagt ved sjøkanten utgjør en del av bybildet og aktiviteten i sentrum av Molde .

Da Idrettsplassen på Kirklandet ble oppgradert for å tilfredsstille KBK-kamper i nåværende divisjon, var det på bakgrunn av at publikumsoppslutning var dårlig da kampene ble spilt på Frei. Man ønsket seg til sentrum for å gjøre det mer attraktivt å gå på kamp. Vi vil tro at en nærhet til sentrum fremdeles er aktuelt. Utifra det behovet kan en plassering på Vågekaia/Devoldholmen være interessant å belyse.

Venstre stiller spørsmålet og ønsker debatt!

Fotballstadion Venstre Ksu. Faksimile tSporten k 26.1.11

Foto: rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**