Mari Myhrene

Mari Myhrene er Venstres representant i Tjenesteutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mari Myhrene

Foto: Finn Dale Iversen

Mari Myhrene
Hun er 37 år, gift og bor med mann og to barn på Myhrene Gård på Kana. Mari er utdannet hagebrukskandidat fra Norges Landbrukshøyskole.

I dag driver hun Myhrene Gård sammen med sin mann. Hovedproduksjonen på gården i dag er drift av 9 hulls golfbane i tillegg til kornproduksjon. Mari leier seg dessuten ut til Norges Greenkeeper Forening og Hurum Golfklubb for administrative oppgaver.

Tidligere har Mari arbeidet på Gjennestad Gartnerskole, Mester Grønn, vært greenkeeper på Myhrene Gård og daglig leder i Hurum Idrettsråd. I tillegg til å ha tillitsverv innen landbruket, har Mari et engasjement for samfunnet som har ført henne inn i politikken.

Fanesaker
Mari ønsker en utvikling av samfunnet som ikke går på bekostning av natur og kulturmiljø. Åpne politiske prosesser med lokal kontroll og engasjement og en landbruks politikk som ivaretar dyrka mark, stimulerer sysselsettingen i næringa og styrker Norges matproduksjon. Mari mener at kommunesammenslåing er nødvendig for å bedre tjenestetilbudet til Hurums innbyggere.

Mari brenner for å bevare og sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet — hvor økonomisk levedyktighet kombineres med bevaring av natur, kultur og miljø.

Politisk erfaring og verv
Mari er fast medlem av Tjenesteutvalget i Hurum (2011 – ). Hun har vært medlem av Hurum Venstre siden 2007 og satt i Fylkeslandbruksstyret i Buskerud i perioden 2008-2010. Medlem av styret for Holmsbu Billedgalleri ( 2008- ).

Kontaktinformasjon:
Mari Myhrene
Myhrene Gård
Myhreneveien 28
3483 Kana

Kontortelefon: 32 79 33 12
Mobil : 916 90 906
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**