Velkommen til gruppe- og styremøte

Neste venstremøte blir torsdag 3. november. Her kan du lese sakslista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INNKALLING
TIL GRUPPE- OG STYREMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 3. NOV. 2011 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset, Hovtun på Klokkarstua

SAKSLISTE
Sak 44/11 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 45/11 Referatsaker

Sak 46/11 Hovtunavtalen – politisk samarbeidsavtale mellom H, V, Krf og Sp

Sak 47/11 Kandidatar til øvrige styre, råd og utvalg som skal veljast 8. nov.

Sak 48/11 Valg av utsendingar til Fylkesråd i Buskerud Venstre 4. — 5. nov. på Norefjell

Sak 49/11 Sakene til kommunestyremøtet 8. november

Sak 50/11 Politisk verkstad: Kunstige rev i fjorden? Innleiar: Thomas Pettersen

Sak 50/11 Eventuelt

Sjølv om dette er eit gruppe- og styremøte, så er alle medlemmer velkomne — møtet er opent.

Den nye kommunestyregruppa består av: Gunn-Torill Homme Mathisen, Geir Stave. Bjørn Lindvig (1. vara), Merete Haug (2. vara), Finn Dale Iversen (3. vara), Marianne Arctander (4. vara), Mari Myhrene (5. vara)

Filtvet, 24.10.11

Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**