Lager plan mot vold i nære relasjoner

Venstres medlem i oppvekstkomiteen, Jørgen Blom, er oppnevnt som saksordfører for arbeidet med Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det neste året skal Asker kommune utarbeide planen som vil bli sluttbehandlet i kommunestyret i løpet av våren 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det neste året skal kommunen og komite for oppvekst utarbeide en egen Handlingsplan for bekjempelse av vold nære relasjoner. I siste møte i komite for oppvekst ble Jørgen Blom valgt som saksordfører for saken, etter forslag fra Høyre. Det skal nå nedsettes en tverrfaglig og tverretatlig arbeidsgruppe for å utarbeide planen, før den endelige blir behandlet i kommunestyret i løpet av våren 2012.

Jørgen Blom

Foto: privat

Saksordføreren har ansvar for å legge til rette for en best mulig politisk beslutningsprosess forut for sakens behandling i komite og kommunestyre, og skal sørge for nødvendige politiske avklaringer og forhandlinger i komiteen underveis i prosessen. Saksordfører har ansvar for å legge frem saken i komiteen, utarbeide forslag til komiteens innstilling til kommunestyret og presentere saken i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**