Krev tiltak mot voldtekt nå!

Voldtekt er en uhyrlig forbrytelse med en ekstremt krenkende karakter, og den en vil som oftest gi offeret livsvarig skade. Venstre mener voldtekt er et samfunnsproblem som vi alle har et kollektivt ansvar for å få gjort noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forslag i Stortinget
Venstre viser til at Voldtektsutvalget under ledelse av tidligere statssekretær Rita Sletner (V) allerede i 2008 overleverte NOU 2008:4 "Fra ord til handling: Bekjempelse av voldtekt krever handling" til justisminister Knut Storberget.

Dokumentet inneholdt en rekke tiltak for å bekjempe voldtekter, som deverre bare i mindre og svært varierende grad er fulgt opp av departementet.

Risør Venstre mener ALLE nå må gjøre noe, om ikke mer så kan du sende en e-post til justisminister og gi klar melding om at vi vil ha tiltak mot voldtekt NÅ!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**