Venstres posisjoner i styrer råd og utvalg

Levanger kommunestyre har valgt medlemmer i flere kommunale styrer, råd og utvalg. Venstre har så langt blitt representert i følgende utvalg:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Representantskapet Innherred Interkommunale legevakt: Heidi Flaten
Representantskapet Innherred Renovasjon: Per Einar Weiseth(vara).
Klagenemnd: Gerd T. Heggdal(vara).
Styret for kommuneskogene: Annikken K. Haraldsen(vara).
Legatstyrene: Heidi Flaten(vara).
Ole Sandsørs fond: Helge Bakken
Reinsjø Statsalmening fjellstyret: Pål Flatås (leder).

Kommunestyret, formannskapet og driftskomiteen skal fremover velge medlemmer i flere kommunale styrer, råd og utvalg og Venstre vil satse på å bli representert i flest mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**