Inkalling til åpent gruppemøte, mandag 7. november kl 18.45

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge (1. etg., innenfor BU-salen)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Mandag 7. november kl. 18.45 — 20.15.
Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge (1. etg., innenfor BU-salen)

Forslag til saksliste:

Sak 01. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02. Bydelsutvalgsmøtet 10. november 2011

Noen saker fra møtekartet:

Konstituering av Nordre Aker bydelsutvalg for perioden 2011-2015
Oppnevning av komiteer
Oppnevning av lokal klagenemd, tilsynsutvalg, brukerråd.
Fremdriftsplan og orientering om
Skolebehovsplan
Kommuneplan 2013 – høring
Lokalisering av kulturstasjon i Nordre Aker
Sak 03/10 Orienteringssaker

Sak 04 /10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider

Erik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**