Politiske møter i Grorud Bydelsutvalg 2011

Oversikt over politiske møter i Bydel Grorud høsten 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Møter i Grorud Bydelsutvalg (BU)
27.10.2011 kl. 20.00 (konstituering)
17.11.2011 kl. 18.00
15.12.2011 kl. 18.00

Møtene avholdes i Ammerudveien 20., 4. etg.

Arbeidsutvalget (AU)
31.10.2011 kl. 17.00
28.11.2011 kl. 17.00

Byutvikling- og miljøkomiteen
06.12.2011 kl. 17.30

Helse- og sosialkomiteen
07.12.2011 kl. 18.00

Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen
08.12.2011 kl. 17.00

Ungdomsrådet (URG)
06.12.2011 kl: 17.30

Møtene avholdes i Ammerudveien 22, møterom i 3.etg.

Sakslistene og protokoller til politiske møter i Bydel Grorud finner du på bydelens hjemmesider.

Grorud Venstre

Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**