Finansdepartementet vil bryte klimaavtale

Finansdepartementet vil bryte Klimaforliket fra 2008. I stedet for kostbare utslippskutt i Norge ønsker departementet heller å bruke ressurser på kvotekjøp og regnskogstiltak i utlandet. — Uforståelig. Regjeringen er totalt uten vilje i klimapolitikken, mener Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Bård Ek

Det er VG som i dag skriver at Finansdepartementet i et høringssvar til Miljøverndepartementet skriver at to tredjedeler av utslippskuttene likevel ikke bør tas i Norge, slik Klimaforliket krever. Det pekes på flere grunner til å bryte avtalen:

Les saken her. Vil bryte klimaavtale

– Hvordan skal vi klare å overbevise kinesere og indere om å ta klimakutt når vi ikke selv er villig til å gjøre det samme. Dette er både et gammeldags og umoralsk forslag, sier Skei Grande til VG.

Negative miljøsignaler

Oljesølet etter eksplosjonen på dypvannsriggen Deepwater Horizon

Foto: Aftenposten.no

Venstre mener signalene fra Finansdepartementet føyer seg i en rekke negative miljøsignaler.

– Vi har en energiminister som akkurat nå lovpriser Statoils oljesand-prosjekt. En miljøvernminister som stadig utsetter klimameldingen. Den norske regjeringen er og blir en miljøbrems, understreker Skei Grande.

Norges klimautslipp og klimaforliket
Klimaforliket fastsatt av Stortinget i 2008: Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Ca 2/3 av kuttene skal tas nasjonalt. Les: Klimaforlik i Stortinget.
Ifølge regjeringens egne planer vil Norges utslipp fortsette å øke. Ifølge statsbudsjettet for 2011 vil klimagassutslippene i Norge være på 57,5 millioner tonn i 2020.
Klimaforlikets mål er at utslippene skal være på 47 millioner tonn CO2 i 2020.
Rapporten Klimakur kom i 2010. Den lister opp en rekke tiltak som kan redusere de nasjonale utslippene.
Klimameldingen var ventet i 2010. Lovet av regjeringen våren 2011. Deretter lovet i løpet av høsten 2011. Senest i mai 2011 spurte Venstre statsminister Stoltenberg to ganger i Stortinget hvorvidt regjeringen ville legge frem klimameldingen for Stortinget til høsten. Begge gangene bekreftet Stoltenberg at meldingen kom til høsten.
Klimameldingen er nå utsatt til 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**