Demonstrasjon mot utvidelse av Vikanholmen vest

Venstre deltok på Vikan Velforening sin markering mot planene til Vestbase om å utvide baseområdet vestover i sjøen ved Nordlandet i Kristiansund. Demonstrasjonen ble avholdt tirsdag 8.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fakkeltog Vikan Gunn

Foto: RH

Fakkeltog gikk fra Remlan til Barnebasen. Vel fremme ble det holdt flere innlegg fra velforeningene i området og fra beboere. Fra Venstre deltok Ragnhild Helseth, Andreas Sandvik og Gunn Fagerlie Johannesen.

Fakkeltog Vikan Velforening Andreas

Foto: RH

Ragnhild Helseth holdt appell på vegne av Venstre.
– Venstre sier nei til utvidelse vestover på Vestbase. Vi mener en utvidelse vil forringe bo-kvaliteten for befolkningen på Nordlandet sør. Beboerne har hatt stor belastning over mange år allerede.
Vestbase må finne ytterligere areal annet sted hvis de trenger mer enn det de har i dag. Vedtatt arealplan er det ikke grunn til å endre når det gjelder området Vikanhomen vest, sa Helseth.

Demonstrasjon Vikan Velforening 08.11.11

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**