Gjør biblioteket tilgjengelig

I et innlegg i dagens Budstikka krever Venstres vararepresentant Marit Meyer i Asker kommunnestyre at det satses på biblioteket i Heggedal, som er lokalmiljøets viktigste innendørs møteplass. Det er behov for gode og romslige åpningstider og midler til å utvikle biblioteket med nye og varierte aktiviteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Biblioteket er et av de få offentlige steder med fri tilgang hvor det ikke eksisterer noe krav til handel eller spesifikk aktivitet. Det er et lett tilgjengelig offentlig rom man faktisk kan forme selv. Man kan låne bøker, lese aviser, spille spill, hvile i sofagrupper, samtale, jobbe, gjøre lekser, arrangere møter. Mulighetene er mange. Og vi kan langt på vei forme det selv. Hvilke andre steder finnes det vel i et lokalmiljø som byr på slike muligheter?

Erling Dokk Holm holdt nylig foredrag på Heggedal bibliotek. Invitert av Heggedal Nærmiljøsentral. Han hadde mye fornuftig å si. Som for eksempel at et bibliotek bidrar til lokal identitet, og at det er det eneste gratis fellesrommet man kan søke til foruten kjøpesentret. Og ikke minst understreket han at det må være lett tilgjengelig. For skal bibliotek finne sin plass i det moderne tettstedet så må tilgjengelighet være god og bruken fleksibel. Det betyr innbydende og lett fysisk tilgang, det betyr gode og faste åpningstider, sofagrupper, mulighet for kjapt å gjøre lokalet om til et forsamlingssted og fleksibel bruk. Kanskje får man kjøpt seg en god kaffe i en tilliggende kaffebar også?

Biblioteket må man kunne "stikke innom" på vei til eller fra noe annet. Dette har heggedøler skjønt. Og nettopp derfor er det stort engasjement lokalt for framtiden for biblioteket vårt. Med utbygging av det nye sentrum er det tenkt at biblioteket skal ligge på bakkeplan. Det er riktig tenkt!

Nå er det langt på vei opp til dem som skal sørge for driften og den som skal bygge og eie bygget. For det vil trengs penger til gode og romslige åpningstider. Det vil være behov for midler til å utvikle tilbudet slik at biblioteket kan fylles med nye og varierte aktiviteter. Å investere i gode bibliotek er fornuftig og framtidsrettet pengebruk!

Rådmann, kommunestyre og Tandberg som huseier må velge å satse på lokalmiljøets kanskje viktigste innendørs møteplass. Når det er gjort, er det opp til både heggedøler og andre til å fylle biblioteket med aktivitet av ymse slag. Akkurat det siste tror jeg skal la seg ordne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**