Uverdig behandling av elevene

Fredrikstad Venstre reagerer på at det er gjennomført narkorazzia på Frederik II videregående skole uten at det foreligger konkrete mistanker på forhånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

I Norge lever vi heldigvis i et demokrati der man er uskyldig til det motsatte er bevist. Når rektor ved Frederik II og Østfold politidistrikt utfører razzia på en videregående skole uten konkret mistanke, så bryter de dette prinsippet. Venstre ønsker en redegjørelse av hvilken hjemmel politiet har lagt til grunn når de går til slike aksjoner.

For at politiet og myndighetene skal ha tillit må de opptre i tråd med folkeskikk og behandle ungdom på en skikkelig måte. Du får ikke bukt med rusmisbruk ved å henge ut folk foran medelever. Du får bukt med rusmisbruk ved å ta ungdom på alvor.
Ungdom i utenforskap må tas inn i varmen, ikke henges ut og skyves utenfor stupet. Vi må huske at dette ikke er de ungdommene som har mest tillit til myndighetene fra før av. Da må man ta dem på alvor så de kan få den tilliten, gjennom sosiale tiltak som for eksempel flere helsesøstre i skolen.

Venstre vil ta dette opp i opplæringskomiteen i fylkeskommunen. Slik mistenkeliggjøring av elevene våre ønsker ikke vi i den videregående skolen.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**