Bli bedre kjent med Ingunn Bakken

Jeg er ei 35 år gammel odelsjente fra Sødorp, som er ny folkevalgt i Nord-Fron og for Nord-Fron Venstre.
Jeg er utdannet adjunkt med spesialpedagogikk, men jobber i dag i familiebedriften OM Bakken Bygg AS. Der har jeg ansvar for Sigdal Kjøkken, og interiøravdelingen, samtidig som jeg også har en del ansvar med kundebehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Odelsjente
Jeg er odelsjente, og bor på småbruket i “førråda”. Her har jeg hester, og her vil jeg på sikt overta. Pr. dags dato er det melkeproduksjon her, og full seterdrift på sommerstid, noe som jeg mener er veldig viktig.
På fritiden går det mye i hest, i tillegg til egne hester er jeg også ivrig i styret hos Fron ride og kjøreklubb. Jeg er glad i fjellet, natur og de ressursene vi har rundt oss. Jeg har også vært aktiv håndballspiller, og selv om jeg ikke lenger spiller aktivt er jeg opptatt av trening og fysisk helse.

Politisk aktiv

Ingunn Bakken

Foto: Fotobben

Som ny folkevalgt i Nord-Fron har jeg fokus på å jobbe for det partiprogrammet som Venstre gikk til valg på. Vi har mange viktig saker, og setter folk først. Slik mener jeg det skal være. Det var også derfor jeg valgte å bli med i politikken i fjor. Mikkel Dobloug var en synlig person, og valgsakene var ting jeg var opptatt av. Det nytter ikke å sitte å klage hvis man ikke prøver å gjøre en innsats. Ord ble til handling, og på grunn av en fargerik politiker som tør å stå fram, men samtidig lytter og setter folket først -er jeg nå blitt kommunestyrerepresentant for Venstre. I tillegg fikk jeg den tilliten det er å sitte i Formannskapet, en jobb jeg gleder meg til!
Mine tre hovedsaker som folkevalgt er:

Næringsliv: NordFron er inne i en spennende periode nå, med nye muligheter med ny E6 og kraftutbygging. Det er viktig at vi som politikere bidrar til utvikling av dette, og klarer å utnytte de mulighetene dette kan gi innbyggerne i Nord-Fron. Dette gjelder både muligheter med næringsliv og flere arbeidsplasser. Vi må bidra til å utvikle Lomoen som næringsområde, skaffe flere gode tomter og samtidig ivareta dagens sentrum. lansiktige planer langt utover en fireårsperiode må til! Kraftutbyggingen vil også prege Nord-Fron framover, og dette er veldig spennende både med tanke på arbeidsplasser, økonomi og planer.

Landbruk: Nord-Fron er en landbrukskommune med store ressurser i utmark. Vi må jobbe mot fylke og stat for å bidra til trygge og gode rammer for beitedyr. Vi må også bidra til å hjelpe bøndene i viktige planer, utbygging og med kombinasjonsbruk. Fjellet er en stor ressurs for oss, og vi må passe på planer om landskapsvern, villrein og rovdyr. Turisme og hyttebygging er en utfordring, og her mener jeg det må til en grundig opprydding både med gjerdesaker, beitedyr og reguleringsplaner.

Mål og handlingskompetanse: Nord-Fron kommune har mange gode, og vel gjennomarbeidede planer. Det er derfor viktig å følge opp, og prioritere tiltak! Dette ser jeg allerede at politikere og administrasjon må bli flinkere til! Det er ingen vits med undersøkelser, rapporter og mål hvis det ikke blir fulgt opp med tiltak!

Som helt fersk representant er jeg ydmyk og lyttende, og fast bestemt på å jobbe for en god, liberal politikk som setter folk først. Jeg gleder meg til 4 lærerike år, og lover å sette meg inn i hver sak grundig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**