Våre politikere

Trondheim Venstre fikk inn fire representanter i bystyret høsten 2011.


Faste representanter:
Jon Gunnes (Kommunalråd, Formannskapet og Bygningsrådet)
Erling Moe (Leder, Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen)
Bente Kjøsnes (Helse- og velferdskomiteen)
Trond Åm (Finans- og næringskomiteen)

Vararepresentanter:
Magne Mæhre (1. vara, Byutviklingskomiteen)
Marius Warholm Haugen
Magni Onsøien
Nils Heldal
Maria Letizia Jaccheri
Martha Hagerup Nilsson