Anja Berggård Endresen

Anja Berggård Endresen er Sola Venstre sin gruppeleder siden valget i 2011. Hun sitter som Venstrerepresentant i Sola kommunestyret og i formannskapet. Hun er politisk nestleder i Rogaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Anja Berggård Endresen

Foto: Mari Halvorsen

Anja Berggård Endresen arbeider som lærer i Stavanger. Kanskje det er en av årsakene til at nettopp skolepolitikk ligger hennes hjerte nær? Hun er leder av Sola Venstres skolegruppe og en ivrig bidragsyter når det gjelder å komme med forslag til hvordan den gode Solaskolen bør videreutvikles.

Følg Anja på Facebook
Følg Anja på Twitter

Hun er også opptatt av å ta vare på de miljøkvaliteter som finnes i Sola og har vist et stort engasjement både i tilknytning til Kvitheiområdet, samt motstand mot Sandnes kommunes utbyggingsplaner i Bærheimsområdet. Anja mener at naturområder må beskyttes av hensyn til naturen selv, slik tilfellet er i Kvithei. Det er også viktig å vise motstand dersom noen av de få grøntdragene på Skadberg skal erstattes av industri og det var årsaken til at Anja og Sola Venstre gikk ut og protesterte mot de kommende utbyggingsplanene der. Les mer om dette i Sandnesposten.

Andre ting som hun er opptatt av, er å tilrettelegge for et aktivt næringsliv i kommunen. På Venstres landsmøte i 2011, brukte hun et lokalt eksempel for å vise hvor kronglete bedriftsetablering var når man alltid møtte på unødig byråkrati. Les mer om saken i Solabladet.

Anja har tidligere vært nestleder i Sola Venstre.

Telefon: 41 47 84 53
Mail: [email protected]

Anja Berggård Endresen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**