Behov for et livssynsnøytralt rom i Sola

Nora A. Nilsen etterlyste i kommunestyremøtet fremdriftsplaner for et livsynsnøytralt rom i Sola. I en så internasjonal og mangfoldpreget kommune som Sola, burde dette komme raskest mulig på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Et livssynsnøytralt seremonirom er et rom der ingen religiøse symboler utgjør utsmykningen, men der brukeren kan bestemme hvilke symboler som skal brukes i forhold til livssyn og personlige ønsker.

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

Overgangsriter er viktige for mange mennesker, uavhengig av religiøs eller politisk bakgrunn. Et livssynsnøytralt rom skal kunne brukes til disse markeringene, men har blitt ekstra aktualisert i forbindelse med de som ikke ønsker å gjennomføre gravferd og minnestund i kirkerommene.
Dagens alternativer er å dekke til religiøse symboler i kapeller, eller ta i bruk andre lokaler som kommunen kan tilby. For Venstres del, ser vi på det som lite hensiktsmessig at man ved en gravferd, skal kunne risikere å måtte ta i bruk f.eks formannskapssalen til dette formål. Å måtte gå gjennom kommunehuset med kranser og båre, mens resten av bygget bærer preg av at det er arbeidsdag og summer av både folk og liv, er ikke verdig. Det er derfor viktig at arbeidet med et livsynssnøytralt rom snarest kommer i gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**