Budsjett som forventet ?

Rådmannens budsjettforslag var uten de store vyene, og viser klart at Risør kommune skulle vært billigere å drifte enn tilfellet er. Når det samtidig sies at det skulle ha vært avsatt 4 millioner mer til forventede pensjonskostnader er i realiteten budsjettet fremlagt med minus og ikke i balanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Lånegjelden øker med 41,6 mill om rådmannens forslag vedtas

Lånegjelden øker med 41,6 mill om rådmannens forslag vedtas
Foto: Microsoft

Når det heller ikke er avsatt midler til et forventet overskudd tyder det på at rådmannen ikke har tatt tilstrekkelig grep og satser på økte inntekter i løpet av driftsåret for å skape balanse.

Kostnad til leie av trygghetsalarm økes, det samme skjer for hjemkjøring av middag og ordningen med varmtvann i bassenget fjernes. Det gjør også tilskuddet til Risør Museum og kostnadene til SFO økes med 10 % mens tilskuddet til kulturformål reduseres

Av 51,7 mill i investeringer ser vi at Søndeled skole får 12 mill, Risør skole 7 mill, Risørhuset 9,5 mill, renseanlegg på Røed 3,5 mill, Hestemyr 3 mill, Skansen 3,2 mill, nye brygger Risør havn 1,5 mill. At barnetallet neste skoleår er så lavt at det foreslås å fjerne 2 barnehageavdelinger er foruroligende, men betegnende for Risørs situasjon med tanke på befolkningsutvikling.

Og samtidig som bystyrepolitikerne får servert budsjettet på Rådhuset, har Risør 2 parkeringsvakter til å betjene byens befolkning!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**