Den gode Solaskolen

“Tilstandsrapport for grunnopplæringen i Sola 2010 – 2011” ble igår behandlet av kommunestyret. I rapporten fremkommer det at man oppnår gode resultater i Solaskolen og at det drives godt pegagogisk arbeid. Venstres Anja Berggård Endresen fikk likevel med seg et enstemmig kommunestyre når hun fra neste år også vil ha inkludert rapportering av både leksehjelpsordning samt skolefritidsordningen i rapporten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rapporten slo fast at Solaskolen var god. Det er et kvalitetstegn at vi scorer bra på nasjonale prøver. Anja Berggård Endresen fremhevet i sitt innlegg i kommunestyret at det var positivt at lærerne i så stor utstrekning fikk tid til å tilrettelegge for tilpasset undervisning. Antall elever med spesialundervisning er bare halvparten så stor i Sola, som for landsgjennomsnittet.

I arbeidet med budsjettet, er det nå viktig å ta innover oss at vi ikke må gi slipp på de forutsetninger som ligger til grunn for de gode resultatene som er oppnådd.

Representanten ønsket også at man i fremtidige rapporter burde inkludere aspekter som sfo og leksehjelpsordningen, all den tid disse og er med på å forme resultatene i Solaskolen. Venstre sier seg godt fornøyd med at resten av kommunestyret gav sin tilslutning til dette og at fremtidige rapporter også vil inkludere evalueringer av SFO og leksehjelp.

Anja Berggård Endresen

Foto: Kjetil Myhre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**