Gruppemøter

Mandag 14. november skal gruppemøtet i Venstre behandle både budsjettoppfølging, samt formannskapssaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi ønsker bredest mulig oppslutning om de vedtak Venstre kjemper for, så alle medlemmer er invitert til gruppemøtene. Det blir sendt ut spesiell påminnelse til alle medlemmer som innehar politiske verv. Saker som skal behandles, er lagt ut på Sola kommune side sider. I forkant av alle formannskapsmøter, samt møter i kommunestyret og hovedutvalgene avholder Venstre gruppemøter. Disse møtene går, med mindre annet blir opplyst på nettsiden vår, av stabelen på Venstres kontor i Rådhuskjelleren.

Mandag 14. november skal Venstre behandle saker som skal opp i formannskapet 15. november, samt lokallaget skal også kommentere budsjettarbeidet som vil bli videreført i forbindelse med formannskapsarbeidet 15. og 16. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**