Styrket sosial og frivillighetsbudsjett

Byrådets tilleggsinnstilling har styrket helse og sosialsektoren. Særlig har byrådet prioritert å styrke frivillighet, rettshjelpstiltak og prostitusjonstiltak ifht det opprinnelige budsjettfremlegget fra det forrige byrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Oslo Rådhus

Foto: Oslo kommune

Det har vært viktig for Venstre at budsjettet etter tilleggsinnstillingen også på dette området tar opp i seg de politiske føringene i byrådserklæringen.

Det skjer mye godt ideelt og frivillig arbeid i Oslo, som det er lurt å støtte opp om. I tillegg er det viktig å ha gode lavterskeltilbud på mange områder, særlig i en tid med stor økonomisk usikkerhet, sier leder i Oslo Venstre, Toril Berge. Budsjettet er stramt også på helse og sosialområdet, men endel endringer har byrådet funnet rom for:

Noen av de viktigste endringene:
Fri rettshjelp (+2,2 mill.kr)
Prosenteret (+2,4 mill.kr)
Natthjemmet (+2,2 mill.kr)

Flere tiltak blir videreført på samme eller omtrent det samme som i fjor (mens det var foreslått kutt), av de som det har vært mest debatt om nevnes DIXI, jussbuss, gatejuristen, jobben, lønn som fortjent, møtestedet, fontenehusene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**