Tysdag er det tid for gruppemøte att før kommunestyremøte 17.11. (trykk for meir)

Møtet er ope for alle medlemmar i Ål Venstre, og me ynskjer sjølvsagt at mange nyttar seg av å delta på gruppemøta. Hatlehiet. Ny tid: 19.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Av interessante saker denne gongen kan nevnast:

* VEDTAK – OMRÅDEREGULERINGSPLAN TORPO INDUSTRIOMRÅDE OG MASSEUTTAK
* AVLAUPSLØYSING FOR ØVRE-ÅLSÅSEN OG BREABLIKK – SØKNAD OM KOMMUNAL FORSKOTERING

Me startar med dei sakene som det knyter seg størst interesse omkring, slik at alle ikkje treng vera med på alt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**