Endelig byggeklare tomter i Risør

Mange har ytret ønske om å bygge i Risør og endelig er salget av tomter i gang for det nye byggefeltet Oterlia II. Signalene tyder så langt på at de gode utsiktstomtene er lettsolgte. Risør Venstre håper for sin del at byggeklare tomter med mye sol og utsikt kan bidra til økt innflytting til Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Risør Venstre har jobbet for å få til variert tilbud i de nye boligfeltene.

Risør Venstre har jobbet for å få til variert tilbud i de nye boligfeltene.
Foto: Venstre

Boligfeltet i Oterlia II som nå er for salg, og Sivertsens nye boligfelt på Krana egner seg meget godt til barnefamilier og Risør Venstre ønsker at de private utbyggerne skal lykkes med å få etablert gode boområder som igjen kan bidra til økt vekst i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**