Valgte representanter til råd, styrer og utvalg

I kommunestyremøtet 8. november ble det valgt flere representanter til ulike råd, styrer og utvalg. Her kan du se hvor Venstre er representert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hurum Eiendomsselskap KF (HEKF)
HEKF forvalter (nesten) alle kommunens eiendommer og bygninger. Styret består av sju styremedlemmer.

•Geir Stave (medlem) – Gunn-Torill Homme Mathisen (personlig vara)

Hurum Tomteseskap AS
Tomteselskapet eier en del eiendommer i Hurum og skal så snart som praktisk mulig legges innunder HEKF.

•Styreleder: Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Filtvet havnenemnd
•Nestleder: Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Eldrerådet
•Varamedlem Inger Johanne Pettersen (V)

Skolenes og barnehagenes samarbeidsutvalg (SU)
Folkestad skole – medlem Mari Myhrene (V)
Tofte skole – varamedlem Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Slingrebekken barnehage – varamedlem Marianne Arctander (V)

Kommunalt råd for funksjonshemmede
Medlem Anne-Lise Pettersen (V)

Natur- og landbruksnemnda
Varamedlem Mari Myhrene (V)
Varamedlem Finn Dale Iversen (V)

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

•Representant ordfører Monica Vee Bratlie (H)
•Vararepresentant varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Vestviken 110 IKS
•Representant Rune Abrahamsen (H)
•Vararepresentant Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Drammen Havneråd
•Medlem ordfører Monca Vee Bratlie (H)
•Varamedlem varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Oslofjordens friluftsråd
•Varamedlem Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
•Varamedlem Bjørn Lindvig (V)

Holmsbu Billedgalleri
•Personlig varamedlem Mari Myhrene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**