Vi har vært på folkevalgtopplæring!

Listetoppene i Sande Venstre har denne helgen vært på folkevalgtopplæring i regi av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunestyrerepresentantene Per Martin Berg og Martin Gran tok med seg Ole Christian Fredriksen (Hovedutvalg for kultur og oppvekst) og Anne Burdahl (Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk) på folkevalgtopplæring fredag og lørdag.

De folkevalgte fikk blant annet opplæring i kommunens administrative og politiske organisasjon, reglement for folkevalgte og fylkesmannens virksomhet. Det ble også gitt informasjon om en rekke forskjellige temaer; blant annet Nordre Jarlsberg Brygge og MOT.

Tidligere denne uken fikk også de 4 nevnte hver sin låne-pc som skal brukes i det politiske arbeidet de neste fire årene. Sakspapirer til møtene blir sendt elektronisk og er et ledd i intensjonen om å være en papirløs kommune.

De valgte er på langt nær utlærte, men gleder seg til å starte arbeidet med å være flittige og smarte ombudsmenn for borgere av Sande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**