Venstre vil opprettholde Møllehagen

Venstre stemte for å opprettholde Møllehagen skolesenter sitt tilbud til elever som sliter psykisk i Opplæringsutvalget sitt møte tirsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Svein Abrahamsen

Foto: Tone Staven

Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune behandlet det ikke-lovpålagte tilbudet som Møllehagen gir til elever som sliter psykisk på sitt møte den 14. november. I sommer vedtok inntaksnemda i fylkeskommunen å legge ned dette tilbudet. Rådmannen ble senere bedt om å orientere Opplæringsutvalget om saken.

Venstres representant i Opplæringsutvalget, Svein Abrahamsen, gjorde det klart at Venstre ønsker å opprettholde Møllehagen sitt tilbud til elever som sliter psykisk. -Her må hva som er best for elevene være det viktigste, understreket han. Disse elevene har per i dag et velfungerende tilbud på Møllehagen, og de vil neppe få et like godt tilbud i ordinær videregående skole. Jeg er derfor bekymret for skolegangen til disse elevene hvis tilbudet ved Møllehagen legges ned, sier han.

I Opplæringsutvalget stemte Venstre for å opprettholde tilbudet ved Møllehagen. KrF og FrP stemte også for dette. Samtidig stemte Venstre for å klargjøre kriteriene for opptak til Møllehagen, slik at tilbudet når de som trenger det mest. Venstre ville også ha en sak til utvalget om tilbudet andre steder i fylket til elever med store psykiske problemer.

Opplæringsutvalget vedtok et forslag fra Høyre om å be om en ny sak fra administrasjonen om tilbudet til elever med psykiske lidelser. Dette forslaget fikk støtte fra Arbeiderpartiet og fikk dermed flertall. Denne saken skal foreligge til utvalgsmøtet i slutten av januar 2012.

Venstres Svein Abrahamsen peker på at flertallet sitt vedtak innebærer at avgjørelsen om tilbudet ved Møllehagen skal opprettholdes eller ikke utsettes i over to måneder til. -Jeg ser på en slik usikkerhet om det framtidige skoletilbudet som uheldig for elever som nettopp trenger forutsigbarhet og trygge rammer, sier han.

Venstre vil komme tilbake til de budsjettmessige konsekvensene av å opprettholde tilbudet ved Møllehagen i sitt budsjettforslag for 2012, som skal behandles i fylkestinget i desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**