APs enevelde — trist for Nordstad

Kommunevalget 2011 er over, og folket i Stange har fått det resultatet man har ønsket. “Vox populi — vox dei” — “folkets røst er Guds røst”, som romerne sa. Arbeiderpartiet har fått 18 av 35 representanter i kommunestyret, 11 menn (61 prosent) og 7 kvinner. De neste fire årene vil de kunne ta alle viktige lokale beslutninger på partimøtene sine. De får det som de vil Og, som Stangevelgerne ville?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Norstad

Foto: Stange Venstre

Det betyr også at når planutvalget torsdag 10. november skal behandle reguleringsplanen for idrettshall og skoleformål i Ottestad vil en samlet AP-blokk overkjøre alle motforestillinger og berørte enkeltmennesker. Og de legger nye mål førsteklasses matjord under betongen, uten å blunke.

Viktig matproduksjon
Et nøkternt og arbeidsomt ektepar får svekket næringsgrunnlaget for gården sin. Med denne gården har de år etter år bidratt med viktig matproduksjon i Stange og i en verden som nylig passerte sju milliarder mennesker.

Stange kommune knytter enda større forpliktelser til sin milliardgjeld med et prestisjebygg, og handlingsrommet for sårt trengt oppussing av skoler blir trangere. Eldreomsorgen og andre velferdsoppgaver må skyves ut i tid. Da må det vel til en økning av den sosialt urettferdige boligskatten? En families trygge hjem og en del av vår lokale kulturarv, den hundre år gamle Norstadvillaen, settes under press, blir overskygget og skilt vekk fra det øvrige gårdsmiljøet.

Dette er på ingen måte en nødvendig handling. Det finnes alternativer, som er like gode, ja etter manges mening bedre. Tokstad gård har for eksempel tilbudt udyrket mark til kommunen. Det ville kunne gitt et posivt og likeverdig møtepunkt mellom Steinerskolen, Arstad Barneskole og Ottestad Ungdomsskole. Takket være utillatelig rot i saksbehandlingen nådde ikke dette kommunens eiendomsavdeling. Det er også utredet et mer kompakt alternativ knyttet til Ottestad Ungdomsskole. Men partiet har talt, dampveivalsen Arbeiderpartiet er satt i gir og ruller forover.

Partipisk som septer
Dersom folk i Stange virkelig ønsker parti- og maktmaskinen AP i eneveldig posisjon, med partipisken som septer, så er alt dette såre vel. Hvis ikke, må velgerne beholde hukommelsen ved de neste veiskillene: Stortingsvalget i 2013 og kommunevalget i 2015. Venstre vil i alle fall sørge for å være et alternativ til maktarroganse og overkjøring av miljø og enkeltmennesker. Så får velgerne bestemme, om de vil lytte til valgflesk eller bruke hukommelsen når de velger stemmeseddel neste gang. Husk at vi får det styret vi fortjener!

Ann-Christin Kippersund Willumsen

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**