Budsjettarbeidet er i gang!

Rådmannen har lagt frem Budsjett for 2012 og økonomiplan for de neste fire år. Det gir grunnlag for debatt og ideer internt i partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Budsjettarbeidet er i gang, og vi i partiet vil møtes for å drøfte innholdet. Vi ser med interesse på både investeringer og drift, og målet er at vi skal klare å lage vårt eget alternative budsjett.

Hvis du er nysgjerrig på budsjettet, kan du laste det ned her.

Dersom du har innspill til budsjettarbeidet, kan du ta kontakt med en av oss! Du finner kontaktinformasjon i menyen til høyre, eller på Sande kommunes nettsider (trykk på navnet til den du vil ha kontakt med). Det endelige budsjettet vedtas på kommunestyremøtet den 07/12-11.

Vi gleder oss til den videre prosessen og vi håper at resultatet blir bra, men også solid og ansvarlig!

Folk først!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**