Bygdøy Allé som miljøgate!

Frogner Venstre ønsker å videreføre tidligere initiativ fra bydelslaget side i forbindelse med bystyrets planlagte høring om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kastanjene dør — det ene stolte kastajnetreet etter det andre dør og sages ned langs den ærverdige alleen. På tross av ulike vernetiltak for kastanjetrærne, ser det ikke ut til å være livsgrunnlag for dem. Thomas Heftyes Plass er etablert midt i trafikken — her er det forsøkt beplantet med trær og andre grøntvekster. Det samme ble gjort på Carl Berners plass hvor man forsøkte å få trær til å leve, uten å lykkes.
Salting og eksos tar knekken på alt liv. Løsningen er ikke å plante nye trær – men å sørge for at det er livsbetingelser for eksisterende og framtidig vegetasjon.

Leder for bydelslaget Anne-Lise Begrenheim vil gjerne engasjere seg i dette — ta grep, lage aksjon for å få BA omgjort til miljøgate med plass til sykkeltraseer, avskjerming, mindre eksos

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**