Elevers mulighet til å ta universitets- og høgskolefag

Venstre stilte spørsmål om muligheten for elever på videregående skole i Rogaland til å ta universitets- og høgskolefag i Opplæringsutvalget den 15. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres medlem i Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Svein Abrahamsen, stilte spørsmål om hvilken strategi Rogaland fylkeskommune har for å gi elever på videregående skole mulighet til å ta universitets- og høgskolefag, hvilke praktiske ordninger som er etablert og hvilke elever som per i dag har et slikt tilbud.

Bakgrunnen for spørsmålet var at de videregående skolene skal tilby tilpasset opplæring til alle elevene. Motiverte elever med gode resultater kan gis større faglige utfordringer blant annet gjennom å få mulighet til å ta enkeltfag på universitet eller høgskole.

Fylkesrådmannen svarte slik på spørsmålet:

“En rask rundspørring på skolene viser at det er tre konkrete prosjekter der elever på videregående skoler tar universitets- og høgskolefag:

1. St. Olav vgs har et formelt samarbeid med UIS for elever som går på forskerlinja. Elvene følger et 10 stp kurs i vg2/3. De første elevene starter dette skoleåret.

2. Vardafjell vgs samarbeider med HSH om et tilbud for elevene på forskerlinja. Planen er at de skal følge innføringskurs for ingeniører mens de går i Vg2 eller Vg3. Dette blir tidligst aktuelt neste skoleår.

3. Flere rektorer har bedt fylkesrådmannen ta opp aktuelle samarbeidsområder med UiS. UiS har svart at de ser for seg et samarbeid der elever kan følge fagene engelsk og økonomi. UiS har oppgitt en kontaktperson i begge fag. Skolene kan gjere avtale for elever i vgs som ønsker en slik ordning. Fylkesrådmannen kjenner ikke til at det er etablert konkrete avtaler ennå.

Flere skoler rapporterer at de har konkrete elevprosjekter sammen med UiS og HSH. Dette kan være temadager, hospitering for enkeltelever, veiledning i spesielle prosjekter og bruk av laboratorier og andre spesialrom.”

Venstres Svein Abrahamsen pekte på at det er positivt at fylkeskommunen nå er i gang med å etablere denne type tilbud i Rogaland. Samtidig understreket han at dette må bli et tilbud til elever i hele fylket. Han ba avslutningsvis rådmannen om å komme tilbake til Opplæringsutvalget senere med en orientering om hvordan dette tlbudet utvikler seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**