Frogner Venstre har fått ny webredaktør!

Marit Kamøy har startet som ny webredaktør for Frogner Venstre! Hun ønskes velkommen av styret i Frogner Venstre som ser fram til å få opp aktiviteten på nettsiden. Den nye webredaktøren har presentert – og fått go! – for en konkret medieplan for Frogner Venstres nettside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


MARITS TANKER OM OPPGAVEN SOM WEBREDAKTØR.
Jeg har følgende motto: "Åpenhet og demokrati — i praksis- hver dag!"
Frogner Venstre skal ha byens beste lokallags web!!

Publisere nye oppslag to ganger ukentlig
Presentasjon av alle våre BUere og styret i bydelslaget
• Navn, ordentlig bilde, link til blogg

Presentasjon av alle nye medlemmer i Frogner Venstre — utfordrende å få det til!!! Jeg tenker meg følgende:
• Innhente/skaffe mailadresser til alle medlemmer — sortert etter innmeldingsdato/-år

• Lage en liten mal og sende til alle hvor jeg ber om en kort presentasjon og et bilde• Kanskje ikke på oppslag — men samtidig synlig/tilgjengelig
• Lage en oversikt over interesseområder og sortere medlemmene i ressurspooler slik at våre politikere har enkel tilgang til masse kunnskap og folk engasjere og synliggjøre medlemsmassen mer åpenhet og mer demokrati.

Sakslister til og referatet fra møter i
• Bydelslaget
• BU
• Byrådet
• Datoer
• Deltagere Venstre med kontaktinformasjon
• Tid og sted
• Mulig å delta, møte opp, bidra?
Navn, mailadresser

Marit K.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**