Medlemsmøte

Tirsdag 22.november blir det medlemsmøte kl 18.30 på Rådhuset. På agendaen står kommunestyresaker og budsjett 2012, samt økonomiplan for perioden 2012-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saksliste – Kommunestyret 23.november 2011

59/11 Sykefraværsrapportering 2.tertial 2011
60/11 Regnskapsrapport 2. tertial 2011 – budsjettreguleringer
61/11 Regnsap og årsberetning for Petter Dass eiendom KF
62/11 Regnskap Alstahaug Havnevesen 2010
63/11 2. tertialrapport 2011 – Alstahaug Havnevesen KF
64/11 Regnskapsrapportering 2.tertial Asylmottaket
65/11 Etablering av overgrepsmottak til volds- og voldteksutsatte på Helgeland
66/11 Utvikling av kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel for HALD-kommunene
67/11 Samarbeidsavtale om interkommunal kulturskole – endring
68/11 PP-tjenesten for Ytre Helgeland, ny samarbeidsavtale
69/11 Reglement for sakkyndig ankenemnd
70/11 Reglement for kommunikasjonsutvalget
71/11 Valg av representanter til styrer nemnder og råd for perioden 2011-2015
72/11 Oppnevning av representanter til styrer, nemnder og råd for perioden 2011-2015
73/11 Valg av representaner til kommunale foretak
74/11 Kommunens representanter i barnehagens og skolens samarbeidsutvalg
75/11 Overformynderiet, oppnevning av representanter
76/11 Oljeutvalg, oppnevning av representanter
77/11 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant i Alstahaug kommunestyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**