Debatt om muslimsk gravsted – Ringerike Venstre foreslår Petersøya

Muslimer på Ringerike mangler et sted å gravlegge sine døde. For ett år siden mistet de tilbudet i Oslo. Siden gravene må være vendt mot Mekka, er det vanskelig å innpasse dem på en vanlig kirkegård. Hønefoss kirkegård er full og det er motstand mot å etablere en egnet løsning på Ask. Nå foreslår Ringerike Venstre at Petersøya rett nedenfor Hønefoss utredes som alternativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


[eksternlink#http://www.ringblad.no/nyheter/article5803053.ece]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**